เคล็ด(ไม่)ลับ คุณรู้หรือไม่กรมธรรม์เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินได้

เคล็ด(ไม่)ลับ คุณรู้หรือไม่กรมธรรม์เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินได้

เนื่องจากยังมีท่านที่ไม่เข้าใจประโยชน์จากการทำประกันอย่างครอบคลุม และยังมีบางท่านทำประกันเพียงเพื่อต้องการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี เขารู้แค่เท่านั้น วันนี้ผมขออาสาพารู้จักกับประโยชน์จากประกันชีวิตอื่นๆ ที่จะช่วยปกป้องทางการเงินของท่านที่มากเหลือเฟือจริงๆ

คุณรู้หรือไม่? กรมธรรม์เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน

สำหรับท่านที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบตลอดชีพ รู้ไว้เลยนะครับว่าท่านมีแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเรียบร้อย ให้ท่านลองเปิดกรมธรรม์ “หมวด 4 การกู้ยืมเงิน” ได้มีการพูดถึงเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นใจความได้ว่า ถ้าหากกรมธรรม์มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์* แล้วเราไม่ได้ใช้สิทธิขยายเวลา หรือ ใช้เงินสำเร็จ เรามีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัทประกัน โดยบริษัทประกันส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกัน 2%** อย่างไรก็ตามกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา ไม่มีมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ จะไม่สามารถใช้เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินได้

: หมายเหตุ

*มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ ท่านสามารถตรวจสอบจากเล่มกรมธรรม์ด้วยตนเอง โดยเปิดไปที่หน้าตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือ สอบถามได้จากตัวแทนประกัน หรือ call center ของบริษัทประกัน

**เราสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันได้ที่หน้าแรกของกรมธรรม์

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้