เข้าใจง่าย อ่านกรมธรรม์เป็น คุ้มค่ามหาศาล

สำคัญที่สุดและที่สุด ในการซื้อประกันภัยทุกแบบนั้น จะมี “เอกสารกรมธรรม์” ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ที่สำคัญที่สุดและที่สุด คือเราต้องอ่านเอกสารกรมธรรม์อย่างละเอียด

วันนี้ผมมาแนะผู้ที่กำลังจะซื้อประกันภัยมือใหม่ให้เข้าใจแบบง่ายๆกัน

คำถามแรกที่เราต้องมาดูกันว่า ‘กรมธรรม์’ คืออะไร? กรมธรรม์ก็คือเอกสารฉบับหนึ่งที่ทางบริษัทประกันภัยจะมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อยืนยันว่าเราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันตามข้อตกลงที่อยู่ในเงื่อนไขของประกันนั้น ๆ

กรมธรรม์มีข้อมูลสำคัญที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

  1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น
  2. ข้อมูลผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันภัย
  3. ตารางเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายตามรอบทั้งแบบรายเดือนและรายปี

ซึ่งแต่ละกรมธรรม์มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทการออกกรมธรรม์ เช่น กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์ กรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพ เป็นต้น

มันจำเป็นอย่างที่สุดและที่สุด ที่เราต้องอ่านข้อมูล ตรวจเช็คข้อมูลของเรา ได้อย่างถูกต้อง ทำเพื่อคุณ แล้วจะได้เพื่อเรา ทำตามนี้นะครับ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้