เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณวสุวัต สุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมหารือแนวทางในการร่วมพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้