เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยรวมถึงภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้