เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิชา สิริโยธิน

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้