อุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย ได้รับเกียรติจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำโดยคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมฯ เข้าหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย 2567

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับเกียรติจาก คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และ คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เข้าพบคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย และอวยพรปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้