เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหารสถาบันฯ

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณปัญญ์ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหาร สถาบันประกันภัยไทย ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้