สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดย คุณราเชนทร์ ดาวเรือง ร่วมหารือกับ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

วันนี้ คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยและคณะ ร่วมพูดคุยกับคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เตรียมแผนเสนอหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัย
 width=

แบ่งปันบทความนี้