สถาบันประกันภัยไทยเข้าแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) คุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT) จาก บมจ.ธนชาตประกันภัย

ทีไอไอขอแสดงความยินดีกับ คุณทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer จาก บมจ. ธนชาตประกันภัย ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร CTC (Claim Technician Course) และได้รับคุณวุฒิ Qualified Claims Technician (QCT)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะและเป็นมาตรฐานสากลสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน เหมาะสําหรับผู้ที่ยังไม่มีหรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการสินไหมไม่เกิน 3 ปี

หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในด้านนี้เพื่อเป็นพื้นฐานไปปรับใช้กับงานที่ทำ เช่นเดียวกับคุณทีฆภัค ก็สามารถเรียนได้เช่นกัน

 

แบ่งปันบทความนี้