หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดอบรม หลักสูตรการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน บรรยายโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม ณ โรงแรม Marriott Executive Apartment Sukhumvit24 ซึ่งในรอบนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ ร่วมเรียนรู้ประเภท หลักพื้นฐาน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) สาระสำคัญของตารางกรมธรรม์ และขั้นตอนการ Claims พื้นฐาน

 loading=
 loading=

อัพเดทหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน เมษายน 2564 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (การศึกษาการจ่ายค่าสินไหม)

  • วันที่อบรม : 22 เมษายน 2564
  • เวลาอบรม : 09:00-16:00

สามารถอัพเดทหลักสูตรเพิ่มเติมหรือสมัครอบรมได้ที่ หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ หรือ Line: @tiins 

แบ่งปันบทความนี้