สอนลูกให้รวย สอนลูกทำประกันชีวิต

ถ้ามีลูก จะสอนลูก​เรื่อง​ “ประกันชีวิต” เพื่อให้ลูกได้สร้างนิสัยและพฤติกรรมในด้านการเงินให้กับเด็ก จะได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนานิสัยและพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว​ เด็กจะซึมซับและเรียนรู้การใช้เงินจากพ่อแม่

เริ่มต้นพ่อแม่อาจสามารถสอนให้ลูกแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่จำเป็น ส่วนที่สองคือเงินออมของครอบครัว ส่วนที่สามคือเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนของลูก และส่วนสุดท้ายคือเงินส่วนที่เหลือ

หากให้ลูกมีส่วนร่วมในเรื่องการคิดก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาคิดเป็น และเห็นคุณค่าของเงินด้วย พ่อแม่ควรสอนลูกถึงที่มาของเงินที่ มาจากการทำงานของพ่อแม่ ลองมอบบทเรียนการใช้เงินให้ “เป็น” ให้กับลูกเพื่อพื้นฐานที่ดีสำหรับอนาคตของลูก

การสอนลูกให้รู้จักที่มาของเงิน การแบ่งเงินและตัดสินใจใช้เงินให้เป็น สามารถสร้างนิสัย “การออมเงิน”

การสอนให้ลูกเข้าใจมากขึ้น และรู้จักค่าของเงินจากการทำงาน เพื่อเลี่ยงการใช้เงินตามความอยากได้หรืออารมณ์ในขณะนั้น และควรสอนให้ลูกมีจำนวนเงินที่ตัวเองควรใช้ในแต่ละวัน

นิสัยการใช้เงินที่ดี หรือการใช้เงินให้เป็น สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กซึ่งจะติดตัวไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ และพ่อแม่คือผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างนิสัยการใช้เงินให้กับลูกของตน นิสัยการใช้เงินที่ดี จะเป็นเกราะป้องกันลูกในอนาคตเมื่อลูกออกเดินทางชีวิตด้วยตัวเอง จะได้รู้จักบริหารการเงินของตัวเอง

เมื่อลูกๆ รู้จักการเก็บเงินแล้ว ขั้นถัดไปก็สอนการลงทุน ด้วยการพาไปเปิดบัญชีกองทุนรวม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการลงทุน

และสุดท้ายให้ลูกรู้จัก​ “ความเสี่ยงต่างๆ” ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมากมาย​ โดยการบริหารเงินส่วนหนึ่ง​ ที่ต้องมาลงทุนกับประกันภัย​ต่างๆ

เพียงเท่านี้​ลูกหลานของคุณ ก็จะครบคุณสมบัติ​ที่ผ่านการเรียนรู้​เรื่อง​ “ประกันภัย” ที่ไม่มีวันเดือดร้อนการบริหารการเงิน

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้