คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าพบ ท่านสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงาน คปภ.

แบ่งปันบทความนี้