สมาคมนายหน้าประกันภัย & สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)ได้รับเกียรติจากคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร
คุณทัศนี ดวงรัตน์ มาในนามสมาคมนายหน้าประกันภัย
เข้าเยี่ยมอวยพรพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ
 width=
สมาคมนายหน้าประกันภัย และสถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)
มีแนวทางร่วมกันในการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการประกันภัย
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ในรูปแบบIMC ให้มากขึ้นด้วย

แบ่งปันบทความนี้