สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย เข้าสวัสดีปีใหม่สถาบันประกันภัยไทย พร้อมหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย

สมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย นำโดย คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมฯ พร้อมกับ คุณพรทิพย์ กลิ่นทิพย์ และ คุณสุเมธ ม่วงพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมหารือในการจัดอบรมหลักสูตรต่อยอดเสริมความรู้เพิ่มให้กับผู้สำรวจและประเมินวินาศภัย เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพระดับสากล

 /></p>
		</div>
				</div>
				<div class=

แบ่งปันบทความนี้