สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ
ก้าวข้ามขีดจำกัดยุค Disruptionสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์ NLP

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร (คูปอง)

ส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป

  • 2-5 ท่าน       : ลด 5%   กรอกโค้ด " TII5 "
  • 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10% กรอกโค้ด " TII10

** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วม

ยืนยัน
No payment items has been selected yet

ข้อมูลผู้เข้าอบรม

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ที่ทำงาน

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 1

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 2

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 3

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 4

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 5

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 6

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 7

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 8

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 9

ข้อมูลผู้อบรมคนที่ 10

การชำระเงิน

**โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าการอบรมอย่างช้า 1 วันทำการ (หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรม)**

(สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ในนาม "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด" เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวง คลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105531078233)

โอนเงินผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด"

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) เลขที่บัญชี 096–2–17109–4
  • PromptPay โดยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531078233

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ