สถาบันประกันภัยไทย รวมเงินบริจาค “มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคของผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาต รวมกับเงินบริจาคของสถาบันฯ ส่งมอบให้กับครูโอ๋ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย

เป็นปีที่สามที่เราจัดกิจกรรมดีๆ มอบความสุขเล็กๆให้กับเด็กน้อย.. ‍ ‍ ‍ ‍

 loading=
 loading=
 loading=

แบ่งปันบทความนี้