สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบนายหน้าฯครั้งแรก ณ สำนักงานแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดสอบนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยครั้งแรก ณ สำนักงานแห่งใหม่ อาคารสกายไนน์เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถ.อโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ หากผู้สอบท่านใดที่ลงสอบ(สนามสอบกรุงเทพฯ)กับทางสถาบันประกันภัยไทยไว้ สามารถเดินทางมายังอาคารสกายไนน์เซ็นเตอร์ได้โดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 1 และเดิน/นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อมายังอาคารได้ หรือหากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเข้าจอดรถในอาคารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 3 ชั่วโมงแรก สำหรับชั่วโมงถัดไปจะมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 40 บาท

แบ่งปันบทความนี้