สถาบันประกันภัยไทยห่วงใยใส่ใจ COVID

ทางสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ห่วงใยผู้เข้าอบรมทุกท่าน เราจึงมีมาตราการดูแล ป้องกันครอบคลุม 100% เพื่อสอดรับกับมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. พ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย กำจัดเชื้อโรค COVID 19 เชื้อโรคอื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรีย ด้วยยาฆ่าเชื้อเกรดเดียวกับที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล สายการบินนานาชาติ โรงแรม โรงเรียน

2.มีพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาลให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรมก่อนเข้าอบรม หากพบมีไข้จะขอให้มาอบรมในครั้งถัดไป

3.แนะนำให้ผู้อบรมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการอบรม

4.เตรียมเจลแอลกฮอล์ล 75% สำหรับไว้ล้างมือที่หน้าห้องอบรมทุกห้อง

ด้วยความห่วงใยจากทีมงานทีไอไอ

 

 

 loading=
 loading=
88082371_2602506883408143_3320941281034633216_o
 loading=
 loading=
88169093_2602506930074805_5806812105067724800_o
 loading=

แบ่งปันบทความนี้