สถาบันประกันภัยไทยเดินหน้าขยายพื้นที่จัดสอบนายหน้าประกันภัยไปยังต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้มีการจัดสอบนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยมีสนามสอบถึง 2 ที่ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าสอบทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และในปีนี้ทางสถาบันฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่จัดสอบไปยังภูมิภาคต่างๆเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบทุกท่านได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

บรรยากาศสถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แบ่งปันบทความนี้