สถาบันประกันภัยไทยร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาสาขาการประกันฯประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยสถาบันฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิต นักศึกษาสาขาการประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตจํานวนทั้งหมด 12 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา และเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม และคณะอนุกรรมการประจําปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

แบ่งปันบทความนี้