สถาบันประกันภัยไทยจับมือลงนาม MOU กับ Insurance Institute of India ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่ความเป็นมืออาชีพ

ทางสถาบันประกันภัยไทย (TII) และ Insurance Institute of India (III) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนา และส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับภาคธุรกิจประกันภัย

Insurance Institute of India (III) มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน และจัดโปรแกรมการอบรมในธุรกิจประกันภัยในอินเดียและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของอินเดีย

ในการนี้ คุณทัตเทพ สุจิตรจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย และ Mr.Jaipuria ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ Insurance Institute of India ได้เซ็นลงนามร่วมกัน ในรูปแบบ Virtual Signing MOU Agreement

แบ่งปันบทความนี้