สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบแบบ In-house ขึ้น ในจังหวัดภูมิภาค เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้มีการจัดสอบแบบ In-house ขึ้น ในจังหวัดภูมิภาค โดยมีสนามสอบที่ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ขอนแก่น

ทางสถาบันประกันภัยไทย ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจ ในการจัดสอบครั้งนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจจัดสอบในส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อกับทางหลักสูตรสอบนายหน้าประกันภัย ได้ที่  
Email : exambroker@tiins.com

Tel : 02-249-8584-89 กด 2 , ต่อ 106/107

แบ่งปันบทความนี้