เบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI เสาร์สุดท้ายของ Module 1

https://youtu.be/bwGBmQ_lZ0w

วิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพหมู่ หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต PLI  เสาร์สุดท้ายของ Module 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ สมาชิกกองทุนประกันชีวิต นำทีมโดย คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และ ทีมสมาคมประกันชีวิตไทย

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทยและสถาบันประกันภัยไทย เหมาะสำหรับบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในทุกด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แบบมืออาชีพ ประกอบไปด้วย 5 Module เมื่อสำเร็จในแต่ละ Module ท่านจะได้ประกาศนียบัตร รับรองโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสถาบันประกันภัยไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครอบรมในรอบถัดไป สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรวิชาชีพ >> PLI | หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย  หรือ Line: @tiins

แบ่งปันบทความนี้