รายนามผู้ถือหุ้น

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7 บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
11 บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
12 บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 ดร.เอกจิตตรา ใหญ่สว่าง
14 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
26 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด
28 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
29 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
30 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
31 บริษัท นานาบริการ จำกัด
32 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
35 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
36 บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
37 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
38 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
39 บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
40 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
41 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
42 บริษัท ยนตรภัณฑ์ จำกัด
43 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
44 บริษัท วิคเตอรี่ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
45 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
46 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
47 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
48 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
49 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
50 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
51 บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
52 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
53 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
54 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
55 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
56 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
57 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
58 บริษัท เอเซีย-แปซิฟิคริสค์ คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
59 บริษัท เอไอเอ จำกัด
60 บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
61 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
62 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
63 บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
64 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
65 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
66 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
67 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
68 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)