คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่คุณวสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 และรับทราบถึงแนวทางพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยจาก คุณวสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้