คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี คุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รับตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายฯ สำนักงานคปภ.

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) เข้าพบคุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้