รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล

 srcset=

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้มีหลายหลักสูตรที่เลื่อนการจัดอบรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้มีการปิดสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชาชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

รวมถึงประกาศจากทางสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย (วินาศภัย/ชีวิต) เพื่อขอรับเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (วินาศภัย/ชีวิต) ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การขยายระยะเวลาในการในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีรายชื่อหลักสูตรที่ขอเลื่อนการจัดอมรมออกไป ดังนี้

 srcset=
 srcset=
 srcset=
 srcset=

สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2563 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถขอขยายเวลาผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index

(สามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ที่ 02-515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186)

ทางสถาบันประกันภัยไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

จดหมายแจ้งเลื่อนการจัดอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
ประกาศขยายระยะเวลา ต่ออายุใบอนุญาต
เงื่อนไขการสอบ วินาศภัย
เงื่อนไขการสอบ ชีวิต

แบ่งปันบทความนี้