Search
Close this search box.
มีประกันสังคมแล้วทำประกันดีไหม

มีประกันสังคมแล้ว มีประกันสุขภาพแล้ว ลองทบทวนใหม่ มีประกันฯไว้ไม่จน

ใครไม่อยากจน ยกมือขึ้นครับ ขอเกริ่นบทนำเป็นความรู้สักนิด เรื่องของประกันสังคม คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงาน ที่เรียกระดมเงินจากลูกจ้างทุกเดือนเพื่อเก็บเป็นกองทุนสำรองในยามที่เราเจ็บป่วย และว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร

ส่วนประกันสุขภาพเป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงที่สามารถทำเพิ่มเติม โดยเลือกประเภทของความคุ้มครอง จำนวนเงิน ประโยชน์ที่ต้องการได้ และการชดเชยรายได้ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งความแตกต่างของประกันทั้ง 2 ประเภทนี้ นอกจากโรค ความเจ็บป่วยที่มีทั้งคุ้มครองและไม่คุ้มครองแล้ว เรื่องของโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาก็แตกต่างออกไปด้วยอีกเช่นกัน

มีประกันสังคมแล้ว ควรซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมไปอีกไหมนะ?

ตามจริงแล้วคงเอามาเทียบกันเลยคงไม่ได้ แต่เท่าที่แอดมินได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบประกันสังคมมีข้อกำหนดค่อนข้างเยอะ แต่หากมีประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็จะคุ้มครอง คลอบคลุมกว่าประกันสังคม ประกันสุขภาพ สิทธิที่เพิ่มมากกว่าสิทธิ์ประกันสังคม

แอดมินเปรียบเทียบคร่าวๆ ลองให้ ยลกัน

  • บริษัทประกันส่วนใหญ่มีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้ว จึงใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แตกต่างจากสิทธิ์ประกันสังคม ที่ถ้าหากรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วทำเรื่องเบิกคืนทีหลัง นี่ก็จัดเป็นความไม่สะดวกอย่างหนึ่ง ของสิทธิ์ประกันสังคม
  • สามารถเลือกห้องพักได้ตามต้องการ เมื่อเข้ารักษาตัวประกันจะช่วยออกค่าห้องให้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือ ส่วนประกันสังคมนอกจากจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายเองก่อนแล้ว โรงพยาบาลจะเป็นฝ่ายกำหนดห้องพัก โดยที่ไม่สามารถเลือกหรือต่อรองได้ โดยมักจะเป็นพักห้องรวมตามสิทธิประกันสังคม หรือหากต้องการห้องพักพิเศษ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม
  • ประกันสุขภาพ สามารถจ้างพยาบาลพิเศษให้มาช่วยดูแลได้ ต่างจากสิทธิประกันสังคมที่จะกำหนดให้พยาบาลและทางโรงพยาบาลดูแลตามหน้าที่ เพื่อเป็นการกระจายการรักษาให้ทั่วถึง
  • การจ่ายยา ประกันสุขภาพกับประกันสังคมนั้นช่วยออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหมือนกัน แต่ประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ายาเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่ายารักษาได้มากกว่าประกันสุขภาพ ที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที ส่วนประกันสังคมกรณีไม่ฉุกเฉินจะต้องใช้ระยะเวลารอคิว และพิจารณาอาการตามความรุนแรง

ถ้าผมเปรียบเทียบ ประกันทั้ง 2 แบบ คือรั้วของบ้าน ก็เหมือนมีรั้ว 2 ชั้น ย่อมปลอดภัยกว่าบ้านที่ไม่มีรั้วนะครับ….. จริงๆ มีประกันไว้ ไม่จน ครับ….

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้