คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงาน บมจ. วิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้กับพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ 1 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คุณวรนันท์ ตินตะโมระ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor ด้านอัคคีภัยและทรัพย์สินขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มปฏิบัติการ 1 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วิริยะประกันภัย สาขาบางพลัด โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 25 ท่าน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรขั้นปลาย (Senior Associate CIP) จำนวน 6 ท่าน และ ประกาศนียบัตรขั้นต้น (Associate CIP) จำนวน 19 ท่าน

On 13th June 2022, Mr. Tadthep Sujitjorn, President of Thailand Insurance Institute (TII), presented ANZIIF-THAI certificates to employees of The Viriyah Insurance Public Company Limited. The certificate presentation took place at The Viriyah Insurance, Bang Phlat Branch, in association with Mr. Winju Angsunit, Assistant Managing Director – Operation Group 1 and Miss Worranan Tintamora, Non-Motor Insurance: Fire and Property Product (SME) Department Manager – Operation Group 1 of The Viriyah Insurance Public Company Limited. With a total of 25 ANZIIF Thai course graduates from The Viriyah Insurance, the certificates are divided into 6 Senior Associate CIP and 19 Associate CIP.  


มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI


 loading=

แบ่งปันบทความนี้