ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยเข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท ให้กับกองทุนตาเทียม ผ่านศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และคุณทัตเทพ สุจิตจร ที่ปรึกษา เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท ให้กับกองทุนตาเทียม ผ่านศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยศูนย์เสียดวงตา ตาฝ่อ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสทางสังคมในอนาคต

แบ่งปันบทความนี้