บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)&สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) ได้รับเกียรติจาก คุณวงมาส นิธิภัทรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ของบริษัท ฯ
มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน
พร้อมทั้งได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งในปีนี้ ทางบมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้มีแนวทางที่จะพัฒนาพนักงาน และองค์กรควบคู่กันไป
เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคง
 width=
ทางสถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกมิติ
เพื่อพัฒนาคนในธุรกิจประกันภัยได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ

แบ่งปันบทความนี้