ฟรีแลนซ์ ห่วงใยสุขภาพการเงินวัยเกษียณ

ฟรีแลนซ์ ห่วงใยสุขภาพการเงินวัยเกษียณ

ฟรีแลนซ์อย่าทำแต่งาน เปิดสี่หัวใจไว้บ้างนะ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรืออาชีพที่ทำงานโดยอาจไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างประจำ และมีรายรับไม่เท่ากันทุกเดือน มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ตามแต่ปริมาณงาน

ดังนั้น เมื่อมีรายได้ที่แตกต่างกันไป การวางแผนทางการเงินสิ่งที่จำเป็น คือการจัดสรรรายได้ที่ได้มาแต่ละครั้งเป็นเงินออมและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและจัดการให้ตัวเองมีเงินพอใช้สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

รวมไปถึงการประกันสุขภาพ การประกั​นชีวิต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อน กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ดังนั้นเมื่อคิดจะทำอาชีพอิสระแล้ว เรื่องสุขภาพก็ควรวางแผนอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเจ็บป่วยตอนไหน

แถมรายได้ก็ไม่แน่นอน การมีตัวช่วยเพื่อกระจายความเสี่ยงจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือ

การซื้อประกันชีวิตและสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด และที่สำคัญการเตรียมตัวของผู้ทำงานอิสระก่อนเกษียณ จึงควรเตรียมแผนการออมเพื่อเกษียณโดย การออมในประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งจะทยอยจ่ายเงินคืนในช่วงหลังเกษียณ (ตามอายุที่เรากำหนดเองได้ เช่น 55 60 หรือ 65 ปี เป็นต้น) ในลักษณะคล้ายกับเงินบำนาญนั่นเอง​ รวมทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระระหว่างปีมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

เห็นหรือยังว่า ถึงแม้อาชีพอิสระจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่มีสวัสดิการ

แต่เราก็สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้เช่นกัน

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้