พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 31 ปี พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์อีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิดที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะคะ และหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

 width=

แบ่งปันบทความนี้