คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย นำทีมบริหารขึ้นเหนือเดินสายพบปะลูกค้า จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำทีมบริหารขึ้นเหนือเดินสายพบปะลูกค้า จ.พิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางในการร่วมสร้างและพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย

ทีมบริหารสถาบันฯได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก คุณสุวัฒชัย ประสมทอง ผอ.ภูมิภาคอาวุโส, ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน, คุณบุญชู, ผอ.ฝ่ายภาคเหนือโซน 1 (เชียงราย-แพร่-น่าน) และ คุณรัตนา ผอ.ฝ่ายภาคเหนือโซน 2 (พิษณุโลก-เพชรบูรณ์) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หลังจากนั้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เดินทางไปพบปะพูดคุยกับ คุณขวัญมนัส ทองมั่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนโซน12 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบ่งปันบทความนี้