ฝากประจำธนาคาร-หรือ-จะทำประกันชีวิต-ได้ผลตอบแทนดีกว่า

ฝากประจำธนาคาร หรือ จะทำประกันชีวิต ได้ผลตอบแทนดีกว่า

คำถามที่ลูกค้าชอบถาม ในความแตกต่างระหว่างการทำประกันและการฝากประจำ

จริงๆ เป็นปัญหาโลกไม่แตก แต่มันขึ้นอยู่ที่คุณเลือกว่าจะออมเงินแบบไหน และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละบุคคล การฝากประจำไว้ก็ดี สำหรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของเศรษฐกิจ

คุณอาจพิจารณาจัดสรรเงินไปซื้อประกันชีวิตเพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับตนเองและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวด้วยครับ

วันนี้เราลองมาเปรียบเทียบข้อดีของการออมทั้งสองแบบกันครับ

ฝากประจำธนาคาร เป็นการออมเงินที่มีความเสี่ยงน้อย: เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย เงินต้นไม่หายแถมยังได้ดอกเบี้ยมาด้วย

: ผลตอบแทนของเงินฝากประจำจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ซึ่งผู้ฝากเงินจะทราบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างแน่นอน

เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

แต่ การทำประกันชีวิต การได้รับเงินคืนผู้ที่ทำประกันมีชีวิตต้องอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้

การทำประกันชีวิตช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้ทำประกันและครอบครัว โดยเงินจากประกันจะช่วยให้ครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ข้างหลังใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้ รวมถึงผู้ทำประกันยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันทุพพลภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

หากเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญา แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กำหนดไว้ บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในขณะที่เงินฝากประจำนั้น ผู้ฝากเงินหรือทายาท จะได้รับเงินคืนเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ย

ข้อสำคัญอีกอย่าง การประกันชีวิตคือได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ที่ทำประกันสามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปีไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

รวมทั้งเงินปันผลที่ได้รับระหว่างสัญญาและเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

ขอย้ำๆๆๆ ถ้าคุณจะเลือกว่าออมเงินแบบไหน มันดีหมดสดชื่นทุกรูปแบบ แต่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณว่าใช้ประโยชน์ในการออมเงินแบบไหน

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้