สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่กองทุนประกันชีวิต

สถาบันประกันภัยไทยเข้าสวัสดีปีใหม่กองทุนประกันชีวิต

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ 2567 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ คุณนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ กองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้