ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา)

จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ทีเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยทุกสนามสอบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

 srcset=

และประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด

 srcset=

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ที่ 02-515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

แบ่งปันบทความนี้