ประกาศเลื่อนจัดอบรมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ 19 เมษายน เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น ทางสถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ)ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของท่านผู้เข้าอบรม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐฯ จึงขอประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้หากท่านผู้เข้าอบรมมีความกังวลใจเรื่องการต่อใบอนุญาตฯ สามารถสมัครอบรมแบบ E-learning ได้ ซึ่งหลักสูตรที่เปิดอบรมแบบ E-learning มี

  • หลักสูตรขอรับนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย
  • หลักสูตรขอต่อนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.tiins.com/e-learning

 class=

แบ่งปันบทความนี้