ประกาศปรับเวลาให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 1

ประกาศปรับเวลาให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

ประกาศปรับเวลาให้บริการของทางสถาบันฯนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ 

ประกาศปรับเวลาให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 2

Line: https://lin.ee/c7D0rt1

Facebook: https://www.facebook.com/thailandinsuranceinstitute

Website: https://www.tiins.com