ประกันฯ ไม่จำเป็นถ้าคุณบริหารความเสี่ยงได้ใน 3 แบบ

ว่ากันด้วยเรื่องการบริหารความความเสี่ยง “เราไม่ต้องมีประกันก็ได้” ถ้าคุณบริหารความเสี่ยงได้ใน 3 แบบ

  • การควบคุมความเสี่ยง
  • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
  • ส่วนวิธีการสุดท้ายที่เลือกใช้มากที่สุดก็คือ “ปลง” คือการยอมรับความเสี่ยงต่างๆไว้เอง

ทั้งที่รู้ว่า แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา แค่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดกับเรา ก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิด วิธีง่ายที่สุด เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ควบคุมมันได้

เริ่มตั้งแต่ควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้ความรุนแรงลดลง ลดโอกาสในการเกิดจากบ่อยๆ ให้เหลือความถี่น้อยลง และอีกวิธีคือการจัดการความเสี่ยงต่อมา ด้วยวิธีการโอนย้ายความเสี่ยง

สุดท้ายเราเองก็หนีความเสี่ยง หนีเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ หนีความยุ่งยากโดยที่มาให้เรารับมือโดยที่ไม่ตั้งใจ

มนุษย์จึงคิดผลิตภัณฑ์ ”ประกัน” มารับความเสี่ยงให้เราแทน การถัวเฉลี่ยความเสี่ยงภัยด้วยจำนวนเงินที่เรารู้แน่นอน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าจำนวนเงินที่รับได้

โดยภัยที่มักจะนำมาจัดการบริหารด้วยวิธีการนี้ ก็คือ ภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะส่งผลเสียหายได้มาก เช่น การจากไปของหัวหน้าครอบครัวก่อนวัยอันควร การบาดเจ็บ-เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลร้ายแรงต่อการดำรงชีพหรืออันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่พร้อมต่อการสูญเสียเหล่านั้น มี ประกัน ไว้ดีกว่าครับ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้