พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 30 ปี พ.ศ. 2564 ออนไลน์เป็นครั้งแรก

แม้ว่าจะเป็นปีที่สถานการณ์โควิดทำให้ทางสถาบันฯไม่สามารถจัดอบรมในห้องเรียนได้ แต่การอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยยังคงดำเนินต่อในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ไปจนถึงพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะคะ และหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

 loading=

แบ่งปันบทความนี้