บอร์ดทีไอไอ แต่งตั้ง “อุทัยวรรณ ชุมตันติ” นั่ง “ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยคนใหม่” มีผล 1 กันยายน 2565

คณะกรรมการสถาบันประกันภัยไทย (บอร์ดทีไอไอ) ได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย โดยมีผล 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยคนใหม่ กล่าวว่า ได้รับการนำเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทีไอไอและเข้าสู่กระบวนการคัดสรร โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทีไอไอ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งบอร์ดได้มอบโอกาสการทำงานไปพร้อมกับการประเมินเกณฑ์การทำงาน จากนั้นได้เสนอเข้าบอร์ดพิจารณาและอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นขยายความรู้ด้านการประกันภัยไปยังทุกภาคส่วน โดยนำเทคโนโลยีมาเสริมให้เกิดการใช้งานได้สะดวกและเป็นมิตรต่อผู้อบรมมากที่สุด

แบ่งปันบทความนี้