สถาบันประกันภัยไทย นำโดย คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”

ทีไอไอ (สถาบันประกันภัยไทย) นำโดย คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ ประธานกรรมการ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน รวมถึงพนักงานได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ใน “โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จำนวนรวม 152,159 บาท

ทางสถาบันฯได้บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชในโครงการต่างๆต่อเนื่องมากว่า 4 ปี ซึ่งเรามีความตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องสืบไป

บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช

แบ่งปันบทความนี้