TII ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19 เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน

สืบเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ  ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพในระดับสากล ได้หยุดการอบรมไปนั้น

ล่าสุด นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่า ทางทีไอไอได้มีการเตรียมปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากที่เป็นแบบ Face to Face เป็นอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำก่อนใน 2 เรื่องคือ การจัดเตรียมแพลทฟอร์มให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรเนื่องจากทีไอไอมีหลักสูตรที่หลากหลายทำให้ต้องหาแพลทฟอร์มที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายที่จะสรุปกันว่าจะเลือกใช้แพลทฟอร์มแบบไหน รอเซ็นเอ็มโอยูก่อนถึงจะเปิดเผยได้

ส่วนเรื่องที่ 2 เตรียมปรับคอนเท้นท์หรือเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งทางทีไอไอ มีความต้องการผู้สนใจเรียนทั้งหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้สนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทน นายหน้า หรือผู้สนใจอื่นๆ เข้ามาในระบบประกันภัย ส่วนเนื้อหาก็อาจมีด้วยให้สอดรับกับสถานการณ์จริง เช่น โควิด-19 กระทบกับอะไรบ้าง ถ้าต้องการขายกรมธรรม์ป้องกันความเสี่ยง จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรหากครั้งต่อไปเกิดโควิดอีกและถ้าจะไม่ให้กระทบลูกค้า  เราควรเดินไปทางไหนอย่างไร ควรจะขายอะไร คิดว่าเหล่านี้น่าจะเป็นความรู้ที่ให้กับนายหน้า ตัวแทน หรือนักศึกษาไปใช้ศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันส่วนของวิทยากรทีไอไอก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยเช่นกันในเรื่องของการถ่ายทอด หรือการสื่อสารต่างๆ เพราะคนดูจะถูกดูโดยคนหลายๆคน นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับทีไอไอครั้งนี้

นายทัตเทพ กล่าวด้วยว่า หลักสูตรที่ขอนำร่องอบรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนคือ หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.ให้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-4  ซึ่งทางทีไอไอจะให้ความสำคัญส่วนนี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากว่า ใบอนุญาตนี้เป็นหนทางประกอบอาชีพของคนหลายๆคนที่สามารถนำใบอนุญาตฯไปประกอบอาชีพได้ และหลักสูตรของเราส่วนใหญ่ขึ้นตรงกับการขอรับ ขอต่อใบอนุญาตเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนกับทีไอไอเป็นคนที่คิดว่ามีความจำเป็นต้องเรียนเพราะต้องไปใช้กับอาชีพของเขา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การอบรมผ่านระบบออนไลน์นี้จะสอดคล้องกับประกาศหรือระเบียบของ คปภ.ด้วย  เช่น การยืนยันตัวตนผู้เข้าเรียนเป็นนายหน้าจริง  หรือระหว่างเรียนได้อยู่ในชั่วโมงเรียนกับทีไอไอจริง  ได้เข้ารับการอบรมครบจำนวน 8 ชั่วโมงตามที่ คปภ.กำหนดไว้  หรือมีการเข้ามาซักถาม ตอบในเรื่องที่เข้าอบรมจริง เป็นต้น  ซึ่งทีไอไอ ได้บรรจุแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดอยู่ในแผนการปรับปรุงหลักสูตรด้านประกันภัยทั้งหมดก่อนที่จะเสนอคปภ.อนุมัติด้วยแล้ว.

แบ่งปันบทความนี้