T.I.I. Live Talk 1

T.I.I. Live Talk

วันพฤหัสที่ 28 พค นี้ขอเชิญฟัง Live ครั้งแรกของทีไอไอในหัวข้อ ” Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง” ในฐานะนักขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน เราควรเรียนรู้ เตรียมตัวตั้งรับกับ New Normal อย่างไร

Talk โดย อจ ดนัย ถาวร อาจารย์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงประกันภัยกว่าสามสิบปี ร่วมกับ อจ.จิน หรือ อจ ปัญญวิณิชา ชนะรัชชรักษ์.. ทั้งสองท่านมีข้อมูล รายละเอียดที่จะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออาชีพในแวดวงประกันภัย และวิธีการรับมือ ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆค่ะ