T.I.I. TALK : Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. นี้ ขอเชิญฟัง Live ครั้งแรกของสถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) ในหัวข้อ “Covid-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง” ในฐานะนักขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน เราควรเรียนรู้ เตรียมตัวตั้งรับกับ New Normal อย่างไร

พบกันที่ Facebook : TII ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทย

Talk โดย อ.ดนัย ถาวร อาจารย์ผู้คร่ำหวอดในแวดวงประกันภัยกว่าสามสิบปี ร่วมกับ อ.จิน หรือ อ.ปัญญวิณิชา ชนะรัชชรักษ์.. ทั้งสองท่านมีข้อมูล รายละเอียดที่จะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออาชีพในแวดวงประกันภัย และวิธีการรับมือ ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆค่ะ

แบ่งปันบทความนี้