คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย นำทีมบริหารล่องใต้เดินสายพบปะลูกค้าและเข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำทีมบริหารล่องใต้เดินสายพบปะลูกค้า และเข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภาคใต้ เพื่อหารือแนวทางในการร่วมพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย

ทีมบริหารสถาบันฯได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก คุณรณภพ ผอ.ฝ่ายอาวุโส, คุณวิโรจน์ ผอ.ฝ่ายภาคใต้ 1,  คุณประสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายภาคใต้ 2 และคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

หลังจากนั้นจึงเดินทางไปพบปะพูดคุยกับ คุณสุนีย์ อักษรชู ผู้ประสานงานตัวแทนภาคใต้ตอนบน (จ.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, กระบี่) บริษัท เอไอเอ จำกัด

และเดินทางต่อไปยังสำนักงานคปภ. ภาค 8 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าพบ คุณจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผอ.ภาคสำนักงานคปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่คปภ.ภาค

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมบริหารสถาบันฯเดินทางต่อไปยัง จ.นครศรีธรรมราช เข้าพบปะและปรึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ กับ คุณชยุต เรืองสงฆ์ VP โซนภาคใต้ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หลังจากนั้นจึงเข้าเยี่ยม คุณสมพงษ์  ปิ่นภักดี ผอ.คปภ. จ.นครศรีธรรมราช ณ สำนักงานคปภ. จ.นครศรีธรรมราช

ต่อมาได้พบปะและพูดคุยกับ คุณสุรชัย หมัดหลี่ ผู้ประสานงานตัวแทนภาคใต้ บริษัท เอไอเอ จำกัด จ.ตรัง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมบริหารสถาบันฯเข้าเยี่ยม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และได้พบปะกับ คุณเจริญสุข แซ่อึ้ง ผอ.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โซน 14

ในช่วงกลางวันทีมบริหารสถาบันฯและวิทยากรสถาบันฯ ได้แก่ คุณวชิรศักดิ์ เกียรติธีรวิชัย และ คุณทรงพล ชุญยรังษี ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ผู้บริหารบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณยุภาวดี พิทักษ์ GM ฝ่ายขาย, คุณสถิตพง ทองอุทัย ผอ.บริหารฝ่ายตัวแทน, คุณชูสิทธิ์ จริงจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานตัวแทนภาคใต้

และสุดท้ายได้เข้าเยี่ยม คุณกรรติการ์ กันตังกุล ผอ.คปภ. จ.ตรัง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคปภ. จ.ตรัง

แบ่งปันบทความนี้