ทำไมคนญี่ปุ่นมีความสุขในวัยเกษียณ

ทำไมคนญี่ปุ่นมีความสุขในวัยเกษียณ

สังคมคนญี่ปุ่นพอเกษียณแล้วจะเที่ยว ทัศนาจร ไปเที่ยวทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ไปอยู่ทั่วโลกคนญี่ปุ่นปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน จุดที่เห็นคนญี่ปุ่นที่เกษียณอายุแล้วมาอยู่ชัดเจนเลยคือ จังหวัดเชียงใหม่ มีไม่น้อยกว่า 6,000 คน จากตัวเลขของกรมศุลญี่ปุ่นในประเทศไทย คนญี่ปุ่นชอบ แถวศรีราชา ชลบุรี จังหวัดเชียงราย หลายจังหวัดในประเทศไทย คนญี่ปุ่นชอบ

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 1970 หลังจากนั้นอัตราผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 1994 และท้ายที่สุดกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ในปี 2007

คนญี่ปุ่นตลอดอายุการทำงานจนถึงอายุ​ 60ปี​ พวกเขาจะซื้อประกันกรมธรรม์​คนละ​ 2-3ฉบับเป็นอย่างน้อย​ เพราะซื้อตามกำลังรายได้​ ตอนช่วงมีรายได้ไม่มาก​ พวกเขาจะซื้อกรมธรรม์​ที่ใช้ในการฝากไม่มาก​ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น​ เขาก็จะซื้อกรมธรรม์​เพิ่มขึ้น ทำให้หลังเกษียณคนญี่ปุ่นมีเงินใช้มีหลักประกันสุขภาพ​ตลอดชีวิต

การวางแผนและการฝึกวินัยทางการเงิน​หลังเกษียณ​อย่างดี​ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมที่มีสวัสดิภาพ​ความเป็นอยู่ผู้สูงวัยติดอันดับท๊อป​เท็นของโลก​ โดยเฉพาะความมั่นคงทางการเงิน

กลับมาดูบ้านเรา​ ประเทศไทยนับวันมีสัดส่วนผู้สูงอายุ​ที่เพิ่มขึ้นถึง​ 14​ ล้านคน​ อย่าให้คำถามเกิดขึ้นกับเราว่า​ “กว่าจะแก่มันอีกนาน” หลับตาแป๊บก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปี​ วางแผนชีวิตในวัยเกษียณ​ตั้งแต่วันนี้เถอะครับ​ ซื้อกรมธรรม์​ไว้เถอะคร​ับ​ มั่นคง​ ปลอดภัย​ ร่ำรวย

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

แบ่งปันบทความนี้