ตัวแทนประกันฯ 6 ฉลาดเจรจาข้อโต้แย้ง

ตัวแทนประกันฯ 6 ฉลาดเจรจาข้อโต้แย้ง

เพื่อเป็นทฤษฎีและแนวทางในการโต้ตอบ สำหรับคนที่ไม่สามารถโต้กลับคนอื่นได้อย่างเฉียบคม เพราะไม่รู้ว่าจะโต้กลับอย่างไร ลองใช้เทคนิคที่ผมเขียนแนะนำจะทำให้คู่สนทนาหมดโอกาสที่จะโต้แย้ง ใน 5 ข้อ

  1. สิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือ “ความกล้า” ที่จะใช้ความรู้ที่ได้มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรก็ตาม ถ้าเพื่อให้เราตอบโต้คนอื่นได้ เราจะต้องมีความกล้าก่อนเป็นอันดับแรก
  2. จดจำความหมายคำจำกัดความของคำศัพท์ประกันฯ ถ้าเวลาใดที่คู่สนทนาตั้งใจที่จะระบุห้วข้อการสนทนาที่ชัดเจน เพื่อที่การสนทนาของเราจะได้เข้าใจได้ตรงกัน และมีประสิทธิภาพ
  3. เมื่อมีการโต้เถียงกันเสียงดังกว่า มักจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ การเรียบเรียงประเด็นของปัญหา ด้วยท่าทางที่น่าเชื่อถือ แล้วรีบสรุปให้เข้าทางเราให้แนบเนียน ถือว่าเป็นการหยุดบทสนทนาก็จะเริ่มคุยกันในประเด็นถัดไป
  4. การสนทนาต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาตามความเป็นจริง ว่าแม้สิ่งที่เสนอมานั้นจะน่าทำ แต่ถ้างบเรามีจำกัด เราอาจจะเสนอเพื่อจำกัดการช่วยเหลือทำได้ตามนั้น
  5. สำหรับเรื่องข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับขององค์กรอย่างชัดเจน แต่เป็นข้อมูลที่คนอื่นไม่รู้ และเราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคนอื่นดีหรือไม่ เวลาที่มีคนมาถามเรา ถ้าเรายังมีความรู้สึกเก้ๆกังๆแบบนี้ เราอาจจะเผลอบอกข้อมูลเหล่านี้ออกไป และอาจจะสร้างความเสียหายในภายหลังได้ ดังนั้น ให้เราเลือกที่จะไม่ตอบไปเลยจะดีที่สุด อาจจะอ้างว่าเป็นความลับก็ได้
  6. การเถียงกันนานๆ บางทีคนเราก็อาจจะมีการพูดที่ขัดแย้งกันเองได้ ด้วยความที่อยากจะเอาชนะกัน อาจจะทำให้อีกฝ่ายพูดทั้งความจริงและเสริมแต่งขึ้นมา จนอาจจะทำให้สิ่งที่เขาพูดนั้นขัดแย้งกันเองได้ ถ้าเราจับจุดนี้ได้ และชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งนั้น ก็จะทำให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ไม่ยาก

หากมีคนที่โต้แย้งขึ้นมา ให้เราใช้หลัก “ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับ” ซึ่งเป็นหลักการข้อเท็จจริงที่เป็นที่รู้กันของประกันฯอยู่แล้ว แต่ถ้ากายกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาและใช้เทคนิคที่ผมเขียนแนะนำจะทำให้คู่สนทนาหมดโอกาสที่จะโต้แย้ง

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้