จริงใจ กำลังใจ สำคัญ

(เรื่องโดย อาจารย์วิรัตน์ เหลืองอร่าม)

ช่วงเวลายาวนานที่สังคมไทยต้องเผชิญอยู่กับ โรคร้าย โควิค-19 ที่สำคัญยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะสิ้นสุด…เมื่อไหร่ อย่างไร …ขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ ภัยพิบัติ ฝนตก ลมแรง น้ำท่วม ยังซ้ำเติมคนไทย

ในหลายพื้นที่ มากมายหลายครอบครัว ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแบบไม่มีวันหวนคืนเหตุจากโรคร้าย มากมายหลายครอบครัวสูญเสียเสาหลักในวันที่ต้องการการพึ่งพิง …ขอแสดงความเสียใจกับทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้น เรื่องราวเหล่านี้คงเป็นอีกประวัติศาสตร์ที่จะจารึก ไว้ตราบนาน…

ท่ามกลางสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ถาโถม นำพาความวุ่นวาย เดือนร้อนสู่ผู้คน หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรธุรกิจประกันภัยเป็นอีกหนึ่งในหลายธุรกิจที่จะต้องจัดการ รับมือกับงานบริการ เพื่อลูกค้า ซึ่งล้วนตกอยู่ในวังวนของความสูญเสีย ทั้งเรื่องของโรคระบาด โควิค-19 ภัยพิบัติที่ซ้ำเติม ที่สร้างความเสียหาย เสียขวัญให้กับผู้คนในสังคมขณะนี้ สำคัญยิ่ง…กระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทน ความถูกต้อง ถูกกฎ โปร่งใส รวดเร็ว และตรงไปตรงมา ด้วยในฟากฝั่งผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้เสียหายย่อมหดหู่หม่นหมอง กับภัยร้ายที่คุกคาม ธรรมชาติที่ซ้ำเติม

สังคมไทยในห้วงเวลานี้ กำลังใจที่ส่งมอบต่อกัน ความจริงใจ ในการแก้ปัญหา จริงใจต่อภาระความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายใด ย่อมนำมาซึ่งบรรยากาศ ที่จะหนุนนำพลังแห่งความสร้างสรรค์ เติมเต็มให้ผู้คนที่หดหู่ ได้ยืนหยัด พลิกฟื้น วิถีแห่งความสุข ต่อเติมขวัญกำลังใจ…สู้กับภัยร้าย โควิค-19 และธรรมชาติที่ซ้ำเติม….

#การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านประกันภัย #บทเรียนจากสารเคมีระเบิด

แบ่งปันบทความนี้