คู่มือขอรับ-ขอต่อใบอนุญาตผ่านระบบ e-Licensing สำนักงานคปภ.

คู่มือขอรับ-ขอต่อใบอนุญาตผ่านระบบ e-Licensing สำนักงานคปภ.

วิธีการออกใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต กับ สำนักงานคปภ. โดยให้ยื่นเอกสารผ่านระบบ e-Licensing ได้ที่ https://smart.oic.or.th/E_Licensing_Entry/Login

1️⃣ เลือกลงทะเบียนผู้ใช้ ตัวแทน/นายหน้า สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก

2️⃣ ยืนยันตัวตนผ่าน Line @OICConnect

3️⃣ ลงทะเบียนอีเมล

4️⃣ ระบุข้อมูลตัวแทน/นายหน้า ที่อยู่ ให้ครบถ้วน รวมถึงอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และ “ยืนยันการลงทะเบียน”

5️⃣ ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

อ้างอิงจากประกาศสำนักงาน คปภ.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th